Ansöka

Ansökan måste komma in till oss inom tre månader efter det att arbetstagaren började arbeta i Sverige. Det räcker att arbetsgivaren eller arbetstagaren ansöker.

Vem kan ansöka?

Både arbetstagare och arbetsgivare kan ansöka om skattelättnad för arbetstagaren. Läs mer om vem som kan få skattelättnad under Förutsättningar för skattelättnad.

Om ansökan görs av ett ombud sker all kontakt, inklusive delgivning av Forskarskattenämndens beslut, med ombudet. Om någon utanför företaget, till exempel en skattekonsult, istället anges som kontaktperson räknas den personen inte som ombud. Det betyder att Forskarskattenämndens beslut skickas till arbetsgivaren och arbetstagaren men övrig kontakt i ärendet sker med kontaktpersonen.

När ska ansökan vara inne?

Ansökan ska ha kommit in till Forskarskattenämnden senast tre månader efter det att arbetstagaren började arbeta i Sverige.

En ansökan som kommit in för sent avvisas av nämnden.

Även en ansökan som bara är en dag försenad avvisas oberoende av anledningen till förseningen. Det finns inte heller någon möjlighet att förlänga ansökningstiden. Skicka därför in ansökan i god tid!

Hur ansöker man?

Ansökan om skattelättnad ska vara skriftlig och gälla en viss arbetstagare och en viss arbetsgivare.

Det finns särskilda blanketter som du hittar under Ansökningsblanketter. Blanketterna ger vägledning om vilka uppgifter som behövs och vilka handlingar som ska skickas med.

Observera att det finns två olika blanketter – en för ansökan om skattelättnader på grund av ersättningsnivå och en för ansökan om skattelättnader på grund av arbetsuppgifter och kompetens.

Ansök via e-post

Forskarskattenämnden tar gärna emot ansökningar via e-post. Klicka på ”Skicka in ansökan” längst ned på blankettformuläret så öppnas ett färdigadresserat mejl med ansökan bifogad i PDF-format. Till mejlet kan du även bifoga andra handlingar som du vill skicka in. Det finns dock ingen möjlighet till krypterad anslutning.

Ansökan behöver inte ha någon originalunderskrift. Därför räcker det att skicka in ansökan med e-post.

Till toppen