Ansöka

Ansökan måste komma in till oss inom tre månader efter det att arbetstagaren började arbeta i Sverige. Det räcker att arbetsgivaren eller arbetstagaren ansöker.

Vem kan ansöka?

Både arbetstagare och arbetsgivare kan ansöka om skattelättnad för arbetstagaren. Arbetstagaren måste inte ha fått ett svenskt person- eller samordningsnummer för att kunna ansöka.

Läs mer om vem som kan få skattelättnad under Förutsättningar för skattelättnad.

Om ansökan görs av ett ombud, är det ombudet vi kommunicerar med och vårt beslut skickas enbart till ombudet.

En kontaktperson, till exempel en extern skattekonsult, räknas inte som ombud om hen inte har fullmakt. Det innebär att det är kontaktpersonen vi kommunicerar med men vårt beslut skickas enbart till arbetsgivaren och arbetstagaren.

När ska ansökan vara inne?

Ansökan ska ha kommit in till Forskarskattenämnden senast tre månader efter det att arbetstagaren började arbeta i Sverige.

En ansökan som kommit in för sent avvisas av nämnden.

Även en ansökan som bara är en dag försenad avvisas oberoende av anledningen till förseningen. Det finns inte heller någon möjlighet att förlänga ansökningstiden. Skicka därför in ansökan i god tid!

Hur ansöker man?

Ansökan om skattelättnad ska vara skriftlig och gälla en viss arbetstagare och en viss arbetsgivare.

Det finns särskilda blanketter som du hittar under Ansökningsblanketter. Blanketterna ger vägledning om vilka uppgifter som behövs och vilka handlingar som ska skickas med.

Observera att det finns två olika blanketter – en för ansökan om skattelättnader på grund av ersättningsnivå och en för ansökan om skattelättnader på grund av arbetsuppgifter och kompetens.

Ansök via e-post

Forskarskattenämnden tar gärna emot ansökningar via e-post. Skicka den ifyllda ansökningsblanketten och bilagor till kansliet@forskarskattenamnden.se. Det finns dock ingen möjlighet till krypterad anslutning.

Ansökan behöver inte ha någon originalunderskrift. Därför räcker det att skicka in ansökan med e-post.

Till sist, för dig som bytt arbetsgivare

Om du har bytt arbetsgivare och ska göra en ny ansökan om skattelättnader, läs mer här.

Till toppen