Blankettguide FSN 1226

Här förklarar vi vilken information vi vill ha in för att kunna handlägga din ansökan på bästa sätt.

Kika gärna på våra kontrollfrågor om ersättningsnivå innan du fyller i blanketten.

Arbetstagaren

svenskt personnummer

 • Om du har ett svenskt person- eller samordningsnummer, fyll i det.
 • Om du inte har fått ett sådant nummer kan du ansöka ändå och då är det bra om du fyller i ditt födelsedatum istället.

ankomstdag till sverige

 • Om du redan är här när du ansöker, fyll i inresedatumet.
 • Om du inte är i Sverige när du ansöker, fyll i vilket datum du förväntar dig att komma hit.

beräknad vistelsetid i sverige

 • Ett villkor för att få skattelättnad är att du inte avser att stanna längre än sju år i Sverige. Vänligen notera att blanketten inte har uppdaterats och felaktigt anger fem år.
 • Fyll i hur länge du planerar att stanna här.

varit bosatt eller stadigvarande vistats (normalt minst sex månader) i sverige någon gång under de senaste fem åren som föregått det år då arbetet påbörjats?

 • Med ”stadigvarande vistelse” avses i regel en sammanhängande vistelse i Sverige på sex månader eller mer.
 • Bedömningen av vistelsens längd påverkas inte av att vistelsen har gått över ett årsskifte eller av att du gjort tillfälliga avbrott i vistelsen för utlandsresor.
 • Om du under en längre period kommit hit regelbundet och vistats här kan det också räknas som en enda stadigvarande vistelse fastän vart och ett av besöken här har varit kortare än sex månader.
 • Om du har vistats i Sverige under den aktuella femårsperioden och är osäker på hur dina besök ska bedömas, beskriv besöken i en bilaga till din ansökan (datum, omfattning, frekvens).

datum för arbetets påbörjan i sverige

 • Fyll i det datum som står i ditt anställningsavtal.
 • Om du började arbeta här ett annat datum, fyll i det datumet.

Arbetsgivaren

postadress

 • Fyll i postadressen (inte besöksadressen!).
 • Om du bedömer att det behövs, ange även avdelning, institution eller liknande.
 • Om du vill att någon särskild på ditt jobb ska ta emot det vi skickar ut, ange ”Att: NN”.

Kontaktperson/ombud

Kontaktperson eller ombud

 • Vi som handlägger ansökningarna behöver någon att kontakta om vi undrar över något eller om ansökan behöver kompletteras.
 • Det är bra om någon bland arbetsgivarens personal, som är insatt i den aktuella rekryteringen eller de aktuella arbetsuppgifterna, kan vara kontaktperson.
 • Om du föredrar att vi kontaktar dig direkt, fyll i dina egna kontaktuppgifter.
 • Om du eller din arbetsgivare anlitat ett ombud, fyll i ombudets postadress och kontaktuppgifter.
 • Det är valfritt att anlita ett ombud, lämna fältet tomt om ni inte har något ombud.

Lön och annan ersättning för arbetet

avtalad bruttoersättning per månad

 • Om du har en avtalad bruttoersättning, fyll i din månatliga bruttolön och andra avtalade månatliga bruttoersättningar och förmåner.
 • Om du har en avtalad nettoersättning, fyll i till vilket belopp din månatliga lön och andra avtalade månatliga nettoersättningar och förmåner uppgår när de har grossats upp till bruttobelopp.
 • Räkna som om du har skattelättnader.
 • Visa hur du har räknat, antingen i fältet ” Slag av förmåner och beräkning av värdet” eller i en bilaga till ansökan.

beloppen ska framgå av anställningsavtal eller liknande handling

 • Lön, förmåner och andra ersättningar som du fyller i måste ha stöd i ditt anställningsavtal eller någon liknande handling.
 • Anställningsavtalet och andra handlingar som du hänvisar till vill vi alltid ha in.
 • Kryssa alltid i rutan ”Bilagor bifogas senare” om du planerar att skicka in ditt underlag i efterhand.

Ansökan gjord av

ansökan gjord av

 • Fyll i om du, din arbetsgivare eller båda står bakom ansökan.
 • Det räcker om en av er står bakom ansökan.
 • Ni behöver inte skriva under.
Till toppen