Byte av arbetsgivare

Om du byter arbetsgivare under de första tre åren i Sverige kan du få skattelättnad även för det nya arbetet. 

Du som har fått skattelättnad och byter arbete under dina första tre år här kan få skattelättnad även för det nya arbetet, om du skickar in en ny ansökan. Du byter arbetsgivare även om din anställning bara flyttas till ett annat bolag inom samma koncern.

Det nya arbetet måste följa direkt på det tidigare. Avsikten måste också fortfarande vara att vistelsen ska pågå i högst fem år räknat från ankomsten till Sverige. Samtliga arbeten måste alltså rymmas inom femårsperioden.

Det har ingen betydelse om det första arbetet inneburit att du vistats stadigvarande i Sverige. Den bedömningen görs utifrån förhållandena när det första arbetet påbörjades.

Vi behandlar din ansökan även om den kommit in senare än tre månader efter att du börjat din nya anställning. Du bör ändå skicka in din ansökan så snart som möjligt eftersom du inte kan använda ett tidigare beslut om skattelättnad för ersättning från det nya arbetet.

Till toppen